Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy

Päivitetty 12.5.2020

Tiivistelmä

Ikimuistoinen-palvelun tietosuojaseloste on laadittu, jotta voit varmistua siitä, että käsittelemme valokuviasi ja henkilötietojasi asianmukaisesti. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Ikimuistoinen-palveluita.

Tämä asiakirja kuvaa, mitä henkilötietoja (eli tietoja, jotka liittyvät tiettyihin henkilöihin tai joiden avulla voi tunnistaa tietyn henkilön) keräämme, kun asiakas vierailee sivuillamme ja asiakkaan tilausten yhteydessä, sekä miten näitä henkilötietoja käsitellään ja käytetään. Tässä asiakirjassa selostetaan myös, miten käyttämme evästeitä (cookies).

Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Asiakaspalvelun ja markkinoinnin parantamiseen
 • Verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy
Rinnenmäentie 40
07150 Laukkoski

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää:

sähköpostitse satu@xeniatours.fi tai

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy
Tietosuojavastaava
Rinnenmäentie 40
07150 Laukkoski

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy kerää ja käsittelee ainoastaan sellaista tietoa, jota tarvitaan asiakkaan tilauksen ammattimaista käsittelyä ja asiakassuhteen ylläpitoa varten.

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot

 • Tunnistamistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot, kuten laskutustiedot (Meille ei välity tilinumeroa tai luottokortin tietoja.)

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

 • Ostohistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten toimitusosoite
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot, kuten IP-osoite

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Tilausten käsittelyyn ja toimitukseen
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy käsittelee tietoja luottamuksellisesti eikä luovuta niitä ulkopuolisille käsittelijöille. Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy varaa kuitenkin oikeuden siirtää tiedot kolmansien tahojen käsiteltäviksi, mikäli se on tarpeen asiakkaan tilauksen käsittelemisen toteuttamiseksi (tuotteiden postitus). Tällaisessa tapauksessa asianmukainen tietosuojan taso varmistetaan noudattamalla yleistä tietosuoja-asetusta, ja solmimalla tätä vastaavia sopimuksia Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n toimittajien kanssa.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n asiakkaan henkilötietoja sisältävä tietokanta on jatkuvasti suojattu asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla sen häviämisen ja väärinkäytön estämiseksi. Sitä säilytetään turvallisessa ympäristössä, johon yleisöllä ei ole pääsyä. Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Verkkokaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Asiakkaan henkilötietoja siirrettäessä, esimerkiksi sisäänkirjautumisen ja maksuprosessin yhteydessä, ne on salattu käyttäen Secure Socket Layer (SSL) -teknologiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan tietokoneen ja Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n palvelimen väliseen viestintään sovelletaan johtavaa salausmenetelmää, edellyttäen että asiakkaan verkkoselain tukee SSL (https)-teknologiaa.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Sähköisen maksuprossessin käsittelee sertifioitu maksupalveluntarjoaja Checkout Finland Oy. Maksutiedot välittyvät suoraan maksupalvelutarjoajalle ja tallennetaan siellä maksun käsittelyä ja mahdollisia hyvityksiä varten rajoitetun ajan. Tämä ei koske laskulla maksamista.

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n uutiskirjeen tekninen palveluntarjoaja on Mailchimp, jolle toimitamme uutiskirjeen lähetykseen tarvittavia tietoja kuten sähköpostiosoitteen.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy
Rinnenmäentie 40
07150 Laukkoski

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja ja kuvatiedostoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n järjestelmistä eikä enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen verkkokaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

Asiakkaan kuvatiedot hävitetään automaattisesti viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen toimittamisesta.

Minkälaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • saada kirjallisesta pyynnöstä tiedot niistä henkilötiedoista, jotka Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy on tallentanut sinusta.
 • pyytää Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:tä korjaamaan itseäsi koskevat virheelliset henkilötiedot.
 • ilmoittaa kirjallisesti Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:lle milloin tahansa, että haluat kieltää henkilötietojesi käsittelyn jatkamisen. Tämä kuitenkin sillä rajoituksella, että Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:llä säilyy oikeus käsitellä tietoja sikäli kuin tarpeellista (esim. laskutustietoja).

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy varaa oikeuden pyytää asiakasta tunnistautumaan asianmukaisesti ennen yllämainittujen pyyntöjen käsittelemistä.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan tiedon itsestäni järjestelmään tallennetuista tiedoista?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostitse: satu@xeniatours.fi. Käsittelemme pyynnöt 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Jos et halua meiltä markkinointia, ilmoita siitä asiakaspalveluumme. Uutiskirjeiden tilauksen voit helposti lopettaa klikkaamalla linkkiä uutiskirjeessä.

Mitä tietoja siirtyy Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:lle, kun lataan kuviani muista internetpalveluista kuten Facebookista?

Voit ladata Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n käsiteltäväksi kuvatietoja paitsi omalta päätelaitteeltasi myös internet-palvelujen , kuten Facebookin, OneDriven, Dropboxin ja Flickrin välityksellä. Tällöin et kuitenkaan anna Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:lle pääsyä näihin palveluihin liittyviin sisäänkirjautumistietoihin tai muihin näihin palveluihin ladattuihin tietoihin. Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n tilausohjelmalla on pääsy ainoastaan asiakkaan jakamaan tietoon ja kuviin ja/tai asiakkaan julkiseen profiiliin. Kyseisistä palveluista on saatavilla yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mihin tietoihin ne antavat pääsyn. Kehotamme tutustumaan myös näiden palveluiden tietosuojaselosteisiin.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa tutkimus-, analyysi- ja personointitarkoituksissa. Voimme luovuttaa ostokäyttäytymis- ja selaustietoja kumppaneille, jotta voimme tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Tutkimus-, analyysi- ja personointitarkoituksiin käytettyä tietoa käsitellään ilman tunnisteita tai aliaksilla. Vain me voimme yhdistää käytetyn, aliaksella varustetun tiedon nimeesi.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Käytetäänkö verkkokaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy pyrkii suunnittelemaan verkkosivunsa niin käyttäjäystävälliseksi ja tehokkaaksi kuin mahdollista. Tämän saavuttamiseksi Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy käyttää evästeitä (cookies) ja Flash Local Shared Objects -objekteja (LSO-objekti). Voit itse valita voiko Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n ohjelmat ladata evästeitä tietokoneellesi. Käyttäjä voi säätää verkkoselaimensa asetuksia niin, että evästeitä ei hyväksytä tai että evästeitä hyväksytään ainoastaan tietyiltä verkkosivuilta tai ainoastaan ilmoituksen jälkeen. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tiettyjen Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n verkkosivujen toiminnallisuuksien käyttö saattaa estyä tai olla rajattua mikäli käyttäjä estää evästeet Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n verkkosivuilta. Käyttömukavuuden varmistamiseksi suosittelemme, että verkkoselain asetetaan hyväksymään evästeet.

Analytiikan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme evästeet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaiden käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet ja toiminnot asiakkaitamme kiinnostavat. Hyödynnämme Facebookia, Instagramia ja Googlea sivustomme käyttöön, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneen verkkoselaimeen verkkosivustoilla vierailtaessa. Myös Flash Local Shared Objects -objektit (LSO-objektit) tallentuvat tietokoneelle pieninä tiedostoina ja suorittavat vastaavanlaisia tehtäviä. Evästeet ja LSO-objektit tukevat Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n palvelun toiminnallisuuksia säilyttämällä käyttäjän syöttämät tiedot selainistunnon tai tilausprosessin ajan ja tallentamalla tiettyjä käyttäjäasetuksia. Ne auttavat Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:tä myös analysoimaan sen palvelujen käyttötapoja, jotta Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy voi suunnitella niistä mahdollisimman käytännöllisiä ja tehokkaita.

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy käyttää istuntokohtaisia evästeitä ja pysyviä evästeitä. Tämän lisäksi käytetään yhteistyökumppaneiden evästeitä (partner cookie) ja liitännäisevästeitä (affiliate cookie).

Istuntokohtaiset evästeet ovat tallennettuina ainoastaan Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n verkkosivustolla vierailun ajan ja ne häviävät automaattisesti kun verkkoselain suljetaan.

Pysyvät evästeet säilyvät tietokoneella, kunnes ne poistetaan tai niiden kesto päättyy. Ne tallentavat anonyymejä tietoja käyttäjistä, jotka vierailevat toistuvasti jollain Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n verkkosivustoista. Tämä auttaa Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:tä tarjoamaan optimoitua käyttäjätukea sekä tunnistamaan ja erottamaan käyttäjät toisistaan, säilyttämään käyttäjän henkilökohtaiset asetukset, yksinkertaistamaan verkkosivuston käyttäjäkokemusta ja tarjoamaan kullekin käyttäjälle yksilöityä sisältöä ja sivuja. Näitä evästeitä ei ole suunniteltu varsinaisesti tunnistamaan käyttäjiä. Näitä evästeitä käytetään myös anonyymiä verkkoanalyysiä varten.

Yhteistyökumppaneiden ja liitännäisevästeitä käytetään, kun käyttäjä käyttää Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n palveluja jonkun Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n yhteistyökumppanin alustan välityksellä (esim. mainokset). Ne auttavat tilastoinnissa tällaisia yhteistyökumppaneita koskien, eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja ja ne hävitetään kun käyttäjä rekisteröityy Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n käyttöliittymään tai niiden etukäteen määritetyn keston päätettyä.

Evästeiden käytön voi yleensä estää verkkoselaimen asetuksissa tai sitä voi rajoittaa tai kytkeä sen käyttäjällä esitettävään ilmoitukseen. Verkkoselaimen käyttöohjeesta löytyy tietoja tämän tekemiseksi. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tietyt evästeet ovat olennaisia verkkosivustomme käytölle ja sen tietyille ominaisuuksille. Jos ne kytketään pois päältä, käyttäjä ei välttämättä pysty suorittamaan tilausprosessia kokonaisuudessaan, ja käyttäjä voi joutua kokemaan rajoituksia näytätettävissä tiedoissa ja käyttäjätuessa. Pyydämme huomioimaan myös, että kun Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n käyttöliittymiin otetaan yhteyttä muulla tavalla kuin verkkoselaimen avulla (esim. mobiililaitteiden avulla), evästeiden kytkeminen pois päältä ei välttämättä ole mahdollista.

Käytetäänkö verkkokaupan sivuilla ja tilausohjelmissa analyysipalveluita?

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy pyrkii suunnittelemaan tarjoamansa verkkosivukokemuksen niin käyttäjäystävälliseksi ja tehokkaaksi kuin mahdollista. Tämän saavuttamiseksi Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy käyttää verkkoanalyysipalveluita sen selvittämiseksi, kuinka monta käyttäjää vierailee Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n verkkosivustoilla, kuinka usein ja millä tavoin. Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy ei käytä tätä ohjelmistoa henkilötietojen tai yksilöllisten IP-osoitteiden keräämiseksi. Tietoja käytetään ainoastaan anonyymisti ja yhteenvetomuodossa tilastointitarkoituksia varten sekä verkkosivujen kehittämiseksi.

Käyttäjä voi kieltää tällaisten tietojen keräämisen vierailustaan.

Lisäksi Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy seuraa käyttäjien vierailuja tilausohjelmissa analyysipalvelulla. Palvelu auttaa Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy parantamaan palveluja ja optimoimaan sitä käyttäjien tarpeisiin. Tiedot kerätään anonyymisti. Mikäli käyttäjä ei halua sallia seurannan käyttöä, useissa selainohjelmissa on mahdollista kytkeä seurannan käyttö pois päältä selaimen asetuksissa.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä:

sähköpostilla: satu@xeniatours.fi tai
Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy
Tietosuojavastaava
Rinnenmäentie 40
07150 Laukkoski

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Myynti-, käyttö- ja toimitusehdot

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy

Päivitetty 12.5.2020

Näitä sopimusehtoja sovelletaan suomalaisten asiakkaiden osalta.

Kiitos, kun teetät valokuvastasi maalauksen, piirroksen tai muita kuvatuotteita Ikimuistoinen-palvelussa.

Käsittelemme digikuvia JPEG- ja PNG-tiedostomuodoissa. Asiakastyytyväisyys on päällimmäinen tavoitteemme. Ota meihin yhteyttä puhelimitse 050-597 7565 tai sähköpostitse satu@xeniatours.fi, mikäli sinulla on kysyttävää, ideoita tai jos jokin asia kaipaa parannusta.

1. Sopimusehdot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin tilauksiin, joten niihin tulee tutustua huolella. Ehdot koskevat kaikkia henkilöitä, yrityksiä tai muita organisaatioita (myöhemmin ’Käyttäjä’), jotka haluavat ostaa tuotteita Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n verkkosivuilta (myöhemmin ’Sivusto’):

Painamalla Hyväksyn toimitusehdot -painiketta (tai vastaavaa) Sivustollamme, Käyttäjä ilmoittaa hyväksyvänsä nämä Ikimuistoinen-palvelun yleiset sopimusehdot.

2. Henkilötietojen käsittely

Ikimuistoinen kerää ja käsittelee henkilötietoja soveltuvien lakien mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja sen tarkoituksesta on saatavilla Ikimuistoinen-palvelun tietosuojaselosteen viimeisimmästä versiosta: Tietosuojaseloste.

Käyttäjälle on tiedotettu hänen henkilötietojensa käsittelystä, mukaan lukien evästeiden (cookies) ja analyysipalveluiden käytöstä Ikimuistoinen-palvelun Tietosuojaselosteen mukaisesti, sikäli kun Käyttäjä ei ole käyttänyt oikeuttaan kieltäytyä tästä, kuten ko. selosteessa on kuvattu.

Käyttäjän valokuvatietoja käytetään yksinomaan tilausten asianmukaiseen käsittelyyn. Ne tallennetaan tuotteiden tekoprosessin ajaksi ja hävitetään viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen täyttämisestä.

Henkilötietosuoja:

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n Käyttäjien tiedot on tallennettu Ikimuistoinen-palvelun asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon.

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja sekä luovuttaa nimi- ja osoitetietoja perusteltuja käyttötarkoituksia, kuten suoramarkkinointia, varten henkilötietolain mukaisesti. Halutessasi voit kieltää tietojesi käytön ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme.

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy
Rinnenmäentie 40
07150 Laukkoski
Suomi
Puhelin: 050-597 7565
Sähköposti: satu@xeniatours.fi

3. Tuotevalikoima ja hinnat

Tuotevalikoimaamme päivitetään ja hinnastomme ja toimituskulut vaihtelevat aika ajoin. Ajantasainen tuotevalikoimamme ja voimassaoleva hinnasto ovat luettavissa verkkosivustoltamme www.ikimuistoinen.fi. Erikoistarjoukset ja erilliset sopimukset saattavat vaikuttaa hintoihin.

Tuotteiden ja palveluiden hinnat ilmenevät Sivustollamme olevasta hinnoista www.ikimuistoinen.fi. Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero, joka taidetuotteilla on 10 %. Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy varaa oikeuden tarkistaa kulloinkin voimassa olevia hintoja sekä maksuehtoja.

4. Tilaus- ja valmistusprosessi

Käyttäjä, joka käyttää Sivuston myyntialustaa, sitoutuu ao. elektronisten aineistojen käytössä noudattamaan voimassa olevia Suomen lakeja sekä kyseessä olevan Sivuston yleisiä myyntiehtoja. 

Kaikki Sivustolta tehdyt ostot ovat lopullisia. Ostaessaan Ikimuistoinen-tuotteen Käyttäjä hyväksyy automaattisesti kaikki Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n säännöt ja ehdot koskien mm. myynti-, käyttö- ja toimitusehtoja ja muita määräyksiä, jotka koskevat tuotteen tilaamista ja käyttöä. Ikimuistoinen-tuotteita voi ostaa vain viralliselta Sivustolta.

Sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa tilauksen mitätöimiseen. Käyttäjä ei tällöin ole oikeutettu hyvitykseen tuotteen hinnasta. Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki hänen antamansa tiedot, joita käytetään Sivuston käytön ja erityisesti tuoteen ostoprosessin aikana, ovat paikkansapitäviä, ajantasaisia, täydellisiä ja tarkkoja. Käyttäjän tulee ennen ostoa tutustua Sivuston myynti-, käyttö- ja toimitusehtoihin.

Tuotteen tilaus käsitellään Käyttäjän ohjeiden mukaisesti heti, kun olemme on vastaanottaneet digitaaliset kuvatiedostot ja maksun tilauksesta. Sähköisesti tehdyt tuotteen tilaukset vahvistetaan mahdollisimman pikaisesti sähköpostitse Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitetteeseen. Sähköpostin sisältö on syytä säästää tilauksen dokumentoimiseksi.

Mikäli Käyttäjä ei ole toisin ilmoittanut, teemme tuotteen kunkin tuotteen kohdalla mainittuja välineitä ja materiaaleja käyttäen ja toimitamme valmiin tuotteen Käyttäjän antamaan osoitteeseen.

Jos tilatut tuotteet valmistuvat eri aikaan, ostoskoriin tilatut tuotteet voidaan toimittaa useana erillisenä lähetyksenä. Toimituskulut sisältyvät tilatun tuotteen hintaan.

Tilaukset maksetaan etukäteen. Ilmoitamme Käyttäjälle tästä ennen kuin alamme käsitellä tilausta. Varaamme oikeuden pidättäytyä käsitellyn tilauksen lähettämisestä, kunnes olemme saaneet täyden maksun. Erikoistilanteissa varaamme oikeuden kieltäytyä tilauksista eikä meillä ole velvollisuutta ilmoittaa syytä tällaiselle kieltäytymiselle.

Mikäli tilauksia käsitellessämme havaitsemme mahdollisesti lainvastaista kuvasisältöä, emme käsittele tilausta.

Tilatusta työstä lähetetään Käyttäjälle sähköpostilla tai tekstiviestillä 3 kuvaa työn etenemisestä. Viimeinen kuva lähetetään valmiista tuotteesta sen hyväksymiseksi. Käyttäjän hyväksyttyä tuote valmiiksi, taiteilija allekirjoittaa työn ja se on valmis. Tämän jälkeen tuote lähetetään Käyttäjän ilmoittamaan osoitteeseen postipakettina. Valmiiseen tuotteeseen ei enää tehdä muutoksia.

5. Tilauksen peruuttaminen

Tuotteen tilauksen peruuttaminen ei ole mahdollista tilauksen vahvistamisen jälkeen, koska sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan Käyttäjän vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi. Tilauksen peruuttamisoikeutta rajoittava ehto on kuluttajansuojalain 16 § (30.12.2013/1211) mukainen.

6. Toimitus

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy toimittaa Käyttäjälle tuotteet postitse suomalaisiin osoitteisiin. Jos haluat toimituksen ulkomaille, otathan meihin yhteyttä sähköpostilla: satu@xeniatours.fi.

Toimituskulut sisältyvät tuotteiden hintaan. Tuotteen voi myös noutaa toimistoltamme Pornaisista. Tilauksen hinnasta ei tällöin anneta alennusta.

Veloitamme ylimääräiset postituskulut tuotteesta, joka on palautunut meille takaisin virheellisen osoitteen vuoksi tai mikäli sitä ei ole noudettu ajoissa.

7. Maksutavat ja -ehdot

Verkkopalvelussa tehdyt tuotetilaukset maksetaan etukäteismaksulla Sivustolla ilmoitettuja maksutapoja käyttäen. Nämä voivat vaihdella aika ajoin. Käyttäjän valitsema maksutapa sisältää valtuutuksen Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:lle periä maksu kyseistä maksutapaa käyttäen. Mahdollisten maksunpalautusten osalta Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:llä on oikeus saada hyvitys siihen liittyvistä mahdollisista kuluista ja pankkimaksuista.

Alaikäiset saavat tilata tuotteita vain edunvalvojan suostumuksella. Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:llä on oikeus valita asiakkaansa eikä Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy ole velvollinen perustelemaan päätöksiään asiakasvalinnassaan.

8. Omistusoikeus

Kaikki valmiiksi sovitut tuotteet ovat Käyttäjän omaisuutta, kun täysi maksu (mukaan lukien ALV) on suoritettu.

9. Takuu

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy takaa, että Käyttäjän tilaamat maalaukset/piirustukset sekä muiden kuvatuotteiden valmistus suoritetaan ammattitaitoisesti ja erittäin huolellisesti. Tilattuihin tuotteisiin sovelletaan tiukkaa laatukontrollia.

Tilatusta työstä lähetetään Käyttäjälle sähköpostilla tai tekstiviestillä 3 kuvaa työn etenemisestä. Viimeinen kuva lähetetään valmiista tuotteesta sen hyväksymiseksi. Käyttäjän hyväksyttyä tuote
valmiiksi, taiteilija allekirjoittaa työn ja se on valmis. Tämän jälkeen tuote lähetetään Käyttäjän ilmoittamaan osoitteeseen postipakettina. Valmiiseen tuotteeseen ei enää tehdä muutoksia.

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n tyytyväisyystakuu kattaa tuotteen valmistusvirheet sekä kuljetuksen aikana syntyneet vauriot. Virheellinen tuote tulee aina palauttaa asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tuotteen saapumisesta. Ota aina yhteyttä asiakaspalveluun ennen palautusta saadaksesi palautusohjeet ja osoitteen, minne tuotteet tulee palauttaa.

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy saattaa pyytää Käyttäjää toimittamaan tarpeelliset tiedot uudelleen. Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy voi kieltäytyä korvaavien tuotteiden toimittamisesta, mikäli se olisi epäkäytännöllistä tai se aiheuttaisi suhteettomia kuluja. Tällaisessa tilanteessa Käyttäjällä on oikeus lainmukaisiin oikeussuojakeinoihin. Vahingonkorvaukseen sovelletaan näiden yleisten sopimusehtojen kohtaa 10.

Huomaathan, että seuraavista virheistä ei voi valittaa eivätkä ne ole takuun piirissä: Käyttäjän toimittamat huonolaatuiset kuvat (esim. matalan resoluution kuvat, huonosti rajatut kuvat tai värivialliset kuvat), kirjoitusvirheet, Käyttäjän tekemät virheet, esimerkiksi virheellinen tuotevalinta, virheellinen tilausmäärä tai muu tilaukseen syötetyistä tiedoista johtuva virhe tai puute.

10. Vastuu

Käyttäjällä on aina virhetilanteessa kuluttajansuojalain antamat oikeudet saada hyvitystä tuotteen virheestä.

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy on vastuussa lain mukaisesti tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutetuista vahingoista, taatuista laatuominaisuuksista ja tuotevastuuta koskevan lainsäädännön mukaisesti sekä henkilövahingoista. Kaikissa muissa tilanteissa sovelletaan seuraavaa:

Jos tuotteen toimitus viivästyy arvioidusta toimitusajankohdasta, pyrimme välittömästi ilmoittamaan asiasta Käyttäjälle. Jos toimitus viivästyy enemmän kuin 30 päivää ilmoitetusta päivämäärästä, Käyttäjällä on oikeus saada 10 %:n hinnanalennus ja pyrimme sopimaan Käyttäjän kanssa uuden toimitusajan. Huomaathan, että tuotteiden valmistusaikaan lisätään postitus, joka on Postin mukaan 2-5 arkipäivää.

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy vapautetaan kaikista henkilökohtaisista ja materiaalisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet henkilökunnan antamien ohjeiden, kirjallisten sääntöjen, ja/tai standardien rikkomisesta.

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy ei ole vastuussa aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat
tietoliikenteen virheistä, teknisistä ongelmista tai järjestelmän ylikuormituksesta, järjestelmän vioista tai laittomasta käsittelystä, atk-järjestelmistä sijaintipaikasta riippumatta, sekä muista tämän
tyypin häiriöistä. Tämän lisäksi Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy ei ole vastuussa suorista ja välillisistä vahingoista, jotka johtuvat palveluista, Sivustolla esitetystä informaatiosta tai Postin toiminnasta, paitsi jos kyseessä on vakava laiminlyönti tai petos johtuen Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy toiminnasta.

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy vapautetaan vastuusta myös kolmansien osapuolten verkkosivuille aiheuttamista vahingoista. Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy muistuttaa käyttäjää, että virheellinen toiminta voi johtaa ei-toivottuun vuorovaikutukseen muihin tuntemattomiin sivustoihin, ja että Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy ei ole millään tavoin vastuussa tai yhteydessä sisältöön, palveluihin ja muihin tarjottuihin ominaisuuksiin mainitun kolmannen osapuolen sivustoihin viitaten. Kaikki tieto, jota Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n Sivustolla annetaan, on yksinomaan tarkoitettu yksityiseen käyttöön, ja sen päätarkoituksena on tarjota tietoa Käyttäjille. Kaikki tiedot Sivustolla voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta.

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:llä on vaaranvastuu siitä, mikäli tavara tuhoutuu, katoaa, huonontuu tai vähenee Käyttäjästä riippumattomasta syystä ennen sen luovutusta. Jos Käyttäjä ei ajoissa nouda tai vastaanota tavaraa, jota pidetään hänen saatavillaan, Käyttäjällä on kuitenkin vaaranvastuu siitä, mikäli tavara huonontuu luontaisten ominaisuuksiensa vuoksi sen jälkeen, kun myyjä on tehnyt sen, mitä luovutus häneltä edellyttää.

Valmiita tuotteita on suojattava mm. vedeltä ja muilta nesteiltä sekä muilta tuotteita vahingoittavilta aineilta ja ilmiöiltä, kuten teräviltä esineiltä tai auringon uv-säteilyltä. Mikäli tuote on vahingoittunut Käyttäjästä aiheutuneesta syystä, Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy ei ole vastuussa vahingosta. Jos vaaranvastuu on Käyttäjällä ja tavara tuhoutuu, katoaa, huonontuu tai vähenee myyjästä riippumattomasta syystä, Käyttäjän on tästä huolimatta maksettava kauppahinta.

Jos tavara ostajan virheilmoituksen vuoksi palautetaan myyjälle tarkastusta tai virheen oikaisua varten, vaaranvastuu tavarasta on myyjällä, kunnes tavara luovutetaan takaisin ostajalle.

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy ei ole vastuussa vaarallisista sääoloista, sähkökatkoista, laajasta putkirikosta, tulipalosta, lakosta, luonnonmullistuksesta, viranomaispäätöksistä tai muusta vastaavasta ns. Force Majeure -syystä johtuvasta toiminnan osittaisesta tai täydellisestä keskeytyksestä. Tällaisessa tapauksessa Käyttäjä ei ole oikeutettu osa- tai täydelliseen hyvitykseen eikä tilattuja tuotteita vaihdeta tai lunasteta takaisin.

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy ei ole vastuussa asiakkaan internetin välityksellä tai datasiirrolla toimittamien digitaalisten kuvien vahingoittumisesta tai katoamisesta. Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy ei ole vastuussa mistään tähän liittyvästä vahingosta, kuten materiaalikuluista, tiedonsiirtomaksuista, valokuvien ottamiseen liittyneistä kuluista ja kadotetun muiston arvosta. Suosittelemme, että Käyttäjä ottaa aina varmuuskopion digitaalisesta materiaalista.

11. Tekijänoikeussuoja

Kaikki sisältö Sivustolla on täysin suojattu tekijänoikeuslailla. Sivuston sisällön tai tuotteiden käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty.

12. Tietosuoja

Kaikki www.ikimuistoinen.fi -verkkosivustolta löytyvät logot, yhtiönimet jne. ovat lailla suojattuja.

Linkittäminen Sivustolle verkkosivulta tai interaktiivisesta tietopalvelusta vaatii Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:n kirjallisen etukäteisen suostumuksen. Internetin tai mobiilidatasiirron avulla siirryttyjen kuvien ja tiedostojen luottamuksellisuutta ei voida taata.

13. Kolmansien oikeudet

Käyttäjä on yksinomaisesti vastuussa sen varmistamisesta, että Käyttäjllä on kaikki vaadittavat tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut oikeudet lähettämiinsä kuviin ja että nämä kuvat eivät loukkaa kenenkään yksityisyyttä. Mikäli jokin muu taho esittää vaatimuksia Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:tä kohtaan liittyen Käyttäjän tilaukseen tällaisten oikeuksien loukkauksen perusteella, Käyttäjä on vastuussa näiden vaatimusten torjumisesta omalla kustannuksellaan ja velvollinen korvaamaan Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy:lle sille aiheutuneet vahingot.

14. Sovellettava laki, oikeuspaikka ja sopimuksen tulkinta

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy ja Käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, eikä YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista sovelleta.

Paitsi milloin Käyttäjä on kuluttaja kotipaikkansa lain mukaan, Itä-Uudenmaan käräjäoikeudella on yksinomainen toimivalta kaikkiin tästä sopimussuhteesta aiheutuviin kiistoihin.

Ikimuistoinen / Xenia Tours Oy pyrkii ensisijaisesti sopimaan erimielisyydet neuvottelemalla ja pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse: satu@xeniatours.fi. Jos sopimuserimielisyys ei ratkea neuvotteluin, voi Käyttäjä viedä asian kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi) sen jälkeen kun on ensin asioinut kuluttajaneuvonnan (www.kuluttajaneuvonta.fi) kanssa.

Euroopan komissio on perustanut verkkosivuston yritysten ja käyttäjien välisten riitojen ratkaisemiseen verkossa. Tämä verkkovälitteinen riidanratkaisusivusto löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/odr/.

Mikäli jokin tai jotkut näiden yleisten sopimusehtojen kohdista tai niiden osa on tai muuttuu pätemättömäksi tai tehottomaksi, tällä ei ole vaikutusta muiden ehtojen pätevyyteen. Pätemätön tai tehoton ehto korvataan sellaisella pätevällä ehdolla, joka vastaa sen tarkoitusta niin pitkälti kuin mahdollista. Tämä soveltuu myös siinä tapauksessa, että ehdoissa on puutteita tai aukkoja.